Current Exhibition

11-09-2018
30-09-2018

GALERIE NOUVELLES IMAGES IS MET INGANG VAN DINSDAG 11 SEPTEMBER DEFINITIEF GESLOTEN VOOR PUBLIEK

Wij zijn blij dat u in groten getale de laatste verkooptentoonstelling VAARWEL | FAREWELL heeft bezocht. Tevens danken wij de vele relaties die deze gelegenheid hebben gebruikt om een mooie herinnering aan NOUVELLES IMAGES aan te schaffen, en ons zodoende in staat te stellen om de galerie met een goed gevoel voor alle direct betrokkenen te kunnen afsluiten.

De enorme hoeveelheid e-mails, kaarten en brieven, in de vorm van mooie persoonlijke herinneringen en dank- en steunbetuigingen aan NOUVELLES IMAGES, die wij hebben mogen ontvangen, hebben ons ontroerd. Veel dank hiervoor. Helaas is het ondoenlijk voor ons om iedereen een persoonlijke reactie te sturen.

VAARWEL en tot ziens elders in de wereld van de kunsten.

Met een hartelijke groet,


Marie Jeanne de Rooij & Sander Creman