PERUSING THE NI COLLECTION 3 | 12-11-2016 - 07-12-2016


Geachte relatie, Gedurende drie perioden van elk ruim drie weken zullen onze activiteiten in het teken staan van drie verkooptentoonstellingen: 'PERUSING THE NI COLLECTION'. De aanleiding hiervoor is mijn gezondheidstoestand die het mij helaas in de nabije toekomst niet meer mogelijk maakt om leiding te blijven geven aan de galerie. Wij zijn op dit moment druk bezig met het zoeken naar de mogelijkheden op welke wijze Galerie Nouvelles Images kan worden voortgezet. Wij zullen u hierover nader informeren zodra er meer bekend is. Inmiddels heb ik het 'Fonds Erik Bos' opgericht, dat te zijner tijd zal worden ondergebracht bij het Gemeentemuseum Den Haag, en dat zal worden aangewend om in de toekomst werken aan te kopen voor de fotocollectie van het museum. In verband hiermee hebben wij besloten om de met zorg in jaren opgebouwde eigen collectie van Galerie Nouvelles Images voor gereduceerde prijzen nu ter verkoop aan te bieden. De NI Collectie bevat - naast werk van kunstenaars die wij in de loop der jaren hebben vertegenwoordigd, of nog vertegenwoordigen - tevens werk van andere kunstenaars. De inkomsten van deze verkooptentoonstellingen komen ten goede aan het door mij opgerichte fonds. Deze tentoonstellingen vinden plaats op onderstaande data: Dinsdag 20 september tot en met woensdag 12 oktober. Zaterdag 15 oktober tot en met woensdag 9 november. Zaterdag 12 november tot en met woensdag 7 december. Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur; er zijn geen officiƫle openingen. Gedurende een van deze perioden zal op een nog nader te bepalen datum de presentatie van het jubileumboek 'Erik Bos: LOSKIJKEN' plaatsvinden. Met een hartelijke groet, mede namens Sander Creman, Erik Bos